Quy trình chống thấm mái

Quy trình chống thấm mái là bước hoàn thiện trên cùng cho công trình, bất kỳ một công tình xây dựng nào cũng phải được thực hiên quy trình chống thấm mái kỹ càng, vì đây là điểm thắt chủ yếu cho một công trình an toàn, vì mái nhà sẽ che đậy cho công trình luôn sạch sẽ như mái ngói đỏ, mái tôn cho các nhà máy, mái bằng bê tông để trần hay dán ngói trang trí...