Chống Thấm Khác

Trong mục chống thấm khác này, chúng tôi sẽ đưa ra các loại hóa chất cho các hạng mục ngoài các hạng mục sản phẩm mà chúng tôi đã nêu ra ở trên như: các hóa chất dành cho sàn công nghiệp, epoxy, vữa rót không co ngót, phụ gia bê tông.. đồng thời cũng sẽ giới thiệu các hạng mục chống thấm khác cho công trình xây dựng hoặc trang trí. ***Hãy gọi ngay để được tư vấn miễn phí: 0979 750076***