Chống thấm AQUASolutions

Thuộc N.S.B Group - Chống thấm AQUASolutions là nhà sản xuất & phân phối hàng đầu tại Viêt Nam về sản phẩm chống thấm. Chống thấm AQUASolutions mong góp phần tạo nên những công trình, những ngôi nhà chất lượng, thẩm mỹ và bền vững theo thời gian, sửa chữa và cải thiện những công trình bị thấm dột.